درباره سامانه تماس با ما دریافت کاتالوگ خروج
ورود به سامانه CWISM
ورود به سامانه CWISM در دفعات بعد
Help Desk ، WISM
وضعیت درخواست ها
پیغام های رسیده
تازه های فناوری
سامانه WISM ، مدیریت سامانه
چارت سازمانی
ایجاد چارت سازمانی
تجهیزات IT
سیستم
شبکه
قطعه
نرم افزار
مدیریت PM
واحد های PM
اهدا نقش به PM
پرسنل PM
اهدا نقش به مدیران PM
گروه های سرویس
سرویس ها
گزینه های سرویس
سامانه مدیریتی واحد های تعمیر و نگهداری Help Desk
کارتابل درخواست ها
جزئیات درخواست
ابزار
منوهای عملیاتی
ارجاع درخواست
ارسال وضعیت
بستن درخواست
گزارش عملکرد